Museum voor natuur en landschap
NL EN D

Activiteiten

20 juni DZN: Vlinders en libellen
20 juni Conservator op zaal
23 juni Competitie Vogelvlucht
27 juni DZN: Wonderwaterwereld
29 juni Bij-kletsen met de imker
30 juni Van pulp tot papier
6   juli  Bij-kletsen met de imker
9   juli  KKaAT: de wind geeft je vleugels
9   juli  Laat maar waaien 

meer informatie in de activiteiten-agenda
RESERVEREN 

 

ANBI

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Terra Maris is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Terra Maris geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Terra Maris voor u aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

Contact gegevens:
Stichting Terra Maris
Duinvlietweg 6
4356 ND  Oostkapelle

Het doel van Terra Maris is:
Informatie geven aan een breed publiek over natuur en landschap van Zeeland, waarbij de relatie met de, internationaal bezien, unieke ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land, de wisselwerking tussen mens en natuur, een centraal thema is. Draagvlak genereren voor de bescherming van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het landschap. Het verzamelen en beheren van relevante collecties die betrekking hebben op natuur en landschap in Zeeland.Terra Maris probeert haar doel te bereiken door het inrichten van zowel permanente als wissel exposities. Het inrichten en onderhouden van een landschapstuin. Het organiseren van educatieve activiteiten. Het bijeenbrengen, archiveren, beheren en ontsluiten van collecties die betrekking hebben op natuur en landschap in Zeeland.

RSIN: 004551072

Bestuurssamentstelling:
H.v. Waveren – voorzitter
N.A.A.M. Pötgens – secretaris
J.H.Kousemaker – penningmeester
J.R. Heringa – bestuurslid
J. Coosen - bestuurslid
J.J.Jacobse - bestuurslid

Beloningsbeleid
Terra Maris volgt voor de medewerkers het beloningsbeleid volgens de cao van de provincie  Zeeland. De bestuursleden ontvangen alleen een onkostenvergoeding.

Via onderstaande link kunt u het beleidsplan en  het jaarverslag van activiteiten en financiën downloaden

beleidsplan
jaarverslag activiteiten
jaarverslag financieel